Filament torkare – allt du behöver veta

En filamenttorkare är en enhet som används för att ta bort fukt från 3D-utskriftsfilament innan det används i en 3D-skrivare. Detta är viktigt eftersom fukt kan orsaka problem såsom bubblor och oregelbundna former i det färdiga trycket.

Det finns olika typer av filamenttorkare på marknaden, inklusive de som använder luftfuktighet, värme och silikagel för att ta bort fukt. Luftfuktighetstorkare använder vanligtvis en luftkompressor för att skicka ut torr luft genom filamentet. Värmetorkare använder elektrisk värme för att ta bort fukt från filamentet, medan silikageltorkare använder silikagelkulor för att absorbera fukten.

Det är viktigt att välja en filamenttorkare som passar den typ av filament som ska användas. ABS och PLA-filament kräver vanligtvis inte lika mycket fuktborttagning som andra typer av filament, så en enkel luftfuktighetstorkare kan vara tillräcklig. Men mer komplexa material som nylon och TPU kräver oftast mer avancerade torkningstekniker för att ta bort fukt effektivt.

Det är också viktigt att följa instruktionerna från tillverkaren när det gäller att använda och underhålla filamenttorkaren. Detta inkluderar att rengöra enheten regelbundet, byta ut silikagelkulor eller andra absorbenter, och byta ut filter om det behövs.

En filamenttorkare kan vara en värdefull investering för någon som ofta använder 3D-skrivare. Det kan hjälpa till att förbättra kvaliteten på det färdiga trycket och minska antalet misslyckade utskrifter på grund av fuktproblem. Det är viktigt att välja en filamenttorkare som passar ens egna behov och filamenttyper.

flashforge 3d printer vit

Fördelarna och nackdelarna med filament torkare

Fördelar med filament torkare:

 • Förhindrar fukt: Filament torkare är utformade för att förhindra fukt från att komma i kontakt med filamentet. Detta kan hjälpa till att förhindra att filamentet blir ojämnt eller svårt att trycka med.
 • Förlänger hållbarhet: När filamentet är torrt och skyddat från fukt kan det hålla längre. Detta kan spara pengar på sikt eftersom man inte behöver köpa nytt filament så ofta.
 • Bättre tryckkvalitet: Ett torrt filament kan ge bättre tryckkvalitet än ett filament som är fuktigt. Det kan hjälpa till att förbättra detaljrikedom och noggrannhet i trycket.

Nackdelar med filament torkare:

 • Extra kostnad: Filament torkare är ofta dyrare än att bara köpa filament. Detta kan vara en nackdel för personer som inte har råd med det eller inte ser det som en viktig investering.
 • Extra tid: Filament torkare kräver tid för att torka filamentet innan det kan användas. Detta kan vara en nackdel för personer som behöver trycka snabbt eller har begränsad tid.
 • Extra plats: Filament torkare tar ofta upp mycket plats. Detta kan vara en nackdel för personer som har begränsat utrymme i sitt arbetsområde.
filament förvaring

Olika filament torkare

Det finns flera olika typer av filament torkare på marknaden, inklusive:

 • Lufttorkare: Dessa torkare använder luft för att torka filamentet. De är vanligtvis relativt billiga och enkla att använda, men kan ta längre tid än andra torkare.
 • Värmeboxar: Dessa torkare använder värme för att torka filamentet. De är vanligtvis mer effektiva än lufttorkare, men kan vara dyrare och mer komplicerade att använda.
 • Desiccant-torkare: Dessa torkare använder fuktabsorberande material, såsom silikagel, för att torka filamentet. De är vanligtvis mycket effektiva, men kan vara dyrare och svårare att hantera än andra torkare.
 • Luftrenare: Dessa torkare använder filter för att rena luften innan den når filamentet. De är vanligtvis enkla att använda och kan vara ett bra alternativ för personer som har problem med fukt i sitt arbetsområde.
 • Torkrum: Dessa torkare är vanligtvis stora och används för att torka filamentet i stora mängder. De är vanligtvis mycket effektiva, men kan vara dyra och svåra att hantera för den enskilda personen.

Filament torkare kostnad

Priset på en filament torkare varierar beroende på typen av torkare, kapaciteten och funktionerna. Här är några exempel på priser för olika typer av filament torkare:

 • Lufttorkare: Priserna på lufttorkare varierar, men de kan vanligtvis köpas för runt 500-1000kr
 • Värmeboxar: Priserna på värmeboxar varierar, men de kan vanligtvis köpas för runt 1000-2000kr
 • Desiccant-torkare: Priserna på desiccant-torkare varierar, men de kan vanligtvis köpas för runt 500-2000kr
 • Luftrenare: Priserna på luftrenare varierar, men de kan vanligtvis köpas för runt 500-2000kr
 • Torkrum: Priserna på torkrum varierar, men de kan vanligtvis köpas för runt 10000-50000kr

Det är viktigt att notera att priset inte alltid är det enda som avgör valet av en filament torkare utan att även tänka på sin egen personal som ska använda den, kapaciteten och effektiviteten, är viktiga faktorer att tänka på när man väljer en filament torkare.

Hur man förvarar filament

Filament torkare

Varukorg