När smälter PLA?


När smälter PLA? PLA-filament smälter vid en ungefärlig temperatur på 180-210°C, beroende på vilken typ av PLA man använder. Under uppvärmningen blir filamentet mjukt och kan böjas eller formas, men när det svalnar blir det hårt igen. Det är viktigt att hålla temperaturen så låg som möjligt för att undvika att bränna filamentet. Om filamentet bränns, kan det bli svårt att använda och kan orsaka problem med skrivaren.

PLA-filament är ett av de mest populära 3D-printmaterialen. Det är billigt att köpa och relativt lätt att arbeta med, men det har sina problem. PLA är en biobaserad plast som är miljövänlig, men det är också mer känsligt för temperatursvängningar än andra material. För höga temperaturer kan få PLA att smälta och för låga temperaturer kan göra att det blir bräckligt. Om du vill ha en god kvalitet när du 3D-skriver med PLA måste du se till att temperaturen är exakt rätt. PLA-filament är också lättare att fukta än andra 3D-printmaterial, så det är viktigt att lagra det på ett torrt ställe.

När smälter PLA?


PLA-filament kommer att smälta vid cirka 180 till 220 grader Celsius. För att få det bästa resultatet ska man använda rätt temperatur för att smälta filamentet. Om temperaturen är för hög, kommer filamentet att brinna och kommer att släppa ut giftiga ämnen. Om temperaturen är för låg, kommer filamentet att inte smälta tillräckligt för att förbättra skrivningen.

Denna videon förklarar bra
Varukorg