Varför torka filament?

Filamenttorkning är ett viktigt steg i 3D-utskriftsprocessen som hjälper till att förhindra att filament som används för att skriva ut föremål skadar eller förstör resultatet. Det är viktigt att torka filament för att förhindra att det förlorar sin fuktighet och därmed blir mindre flexibelt och mindre lämpligt för 3D-utskrifter.

Filamenttorkning görs vanligtvis med hjälp av en låg temperatur torkningstunna eller en torkugn. Om en låg temperatur torkugn används, bör filamentet läggas i torkugnen och värmas upp till en temperatur som är lämplig för att ta bort den fukt som finns i filamentet. När processen är klar bör filamentet förvaras i ett torrt område. För att säkerställa att filamentet torkas på ett effektivt sätt är det viktigt att följa tillverkarens anvisningar och rekommendationer.

Var extra noga med att följa anvisningarna när det gäller temperatur och tid, eftersom överhettning eller övertorkning kan skada filamentet.

denna förklarar

Varför torka filament?

Att torka filament är en nödvändig process för att få ut det bästa av 3D-utskrifter. Om filament inte torkas kan det leda till dåliga utskrifter, bubblor, läckage eller andra problem.

Denna videon förklarar bra!
Varukorg